Hvad er ADHD

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, på dansk kendt som opmærksomhedsforstyrrelse og hyperaktivitetslidelse. Det er en neurologisk tilstand, der normalt diagnosticeres i barndommen og ofte fortsætter ind i voksenlivet. Lidelsen er karakteriseret ved problemer med opmærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet. Det er vigtigt at forstå, at ADHD ikke er et udtryk for dårlig opdragelse eller manglende intelligens.

Symptomer på ADHD

Symptomerne på ADHD kan variere fra person til person, men de inkluderer generelt:

 1. Opmærksomhedsproblemer: Dette kan omfatte svært ved at fokusere på detaljer, glemme opgaver, let distraherbarhed, og problemer med at fuldføre opgaver.
 2. Hyperaktivitet: Personer med ADHD kan virke rastløse, tale meget, have svært ved at sidde stille, og ofte være 'på farten'.
 3. Impulsivitet: Dette kan omfatte afbrydelse af andre, svært ved at vente sin tur, og handle uden at tænke på konsekvenserne.

Det er vigtigt at bemærke, at alle børn og voksne på et tidspunkt kan opleve nogle af disse symptomer. Men for personer med ADHD er symptomerne kroniske og påvirker betydeligt deres dagligliv.

time, transience, chronos

Årsager til ADHD

Selvom den nøjagtige årsag til ADHD ikke er kendt, mener forskere, at det skyldes en kombination af genetik, miljøfaktorer og hjerneforandringer.

 1. Genetik: ADHD synes at løbe i familier, hvilket antyder en genetisk komponent. Hvis et familiemedlem har ADHD, er der en større sandsynlighed for, at andre familiemedlemmer også har lidelsen.
 2. Miljøfaktorer: Eksponering for tobak, alkohol eller narkotika under graviditeten kan øge risikoen for ADHD hos barnet. Andre miljøfaktorer kan omfatte blyeksponering og for tidlig fødsel.
 3. Hjerneforandringer: Forskning har vist, at visse områder af hjernen kan være mindre aktive eller mindre udviklede hos personer med ADHD.

Behandling af ADHD

Behandling af ADHD er ofte en kombination af medicin, adfærdsterapi og rådgivning. Målet er at hjælpe personer med ADHD med at håndtere symptomerne og forbedre deres livskvalitet.

 1. Medicin: Stimulantia er den mest almindelige form for medicin brugt til at behandle ADHD. De virker ved at øge og balancere niveauet af bestemte kemikalier i hjernen. Andre typer medicin kan også bruges, afhængig af individets behov.
 2. Adfærdsterapi: Dette er en type psykoterapi, der fokuserer på at ændre uønskede adfærdsmønstre. For børn med ADHD kan adfærdsterapi hjælpe dem med at udvikle sociale færdigheder, forbedre deres selvværd og lære at styre deres adfærd. Forældre og lærere kan også modtage træning til at håndtere barnets adfærd.
 3. Rådgivning: Dette kan omfatte familieterapi, individuel rådgivning eller grupperådgivning. Rådgivning kan hjælpe personer med ADHD og deres familier til at håndtere stress og frustration, samt at forbedre kommunikations- og problemløsningsevner.

Leve med ADHD

At leve med ADHD kan være udfordrende, men med den rette støtte og behandling kan de, der er berørt af denne tilstand, leve fuldt ud og opnå deres potentiale. Hvis du eller en, du kender, oplever symptomer på ADHD, er det vigtigt at tale med en læge eller en anden sundhedsperson for at få en nøjagtig diagnose og starte en effektiv behandlingsplan.

ADHD er en kompleks tilstand, og ingen to personer med ADHD er nøjagtig ens. Derfor er det vigtigt, at behandlingen er skræddersyet til den enkelte persons behov og situation. Med den rette hjælp og forståelse kan personer med ADHD trives og opnå stor succes i livet.

Hjælp folk med ADHD

For at hjælpe individer med ADHD med at håndtere deres symptomer og forbedre deres generelle velbefindende er der forskellige praktiske strategier og teknikker, der kan anvendes:

 1. Struktur og rutiner: Opretholdelse af en struktureret daglig rutine kan være gavnligt. Dette kan omfatte faste tidspunkter for måltider, søvn og aktiviteter. Brug af visuelle tidsplaner og påmindelser kan hjælpe med at skabe struktur og holde sig organiseret.
 2. Opdel opgaver: Store opgaver kan virke overvældende for personer med ADHD. Opdel dem i mindre, mere håndterbare opgaver og sæt realistiske deadlines. Dette hjælper med at forbedre fokus og øger chancerne for succes.
 3. Fokuseret opmærksomhed: Skab et miljø med minimal distraktion ved at arbejde i rolige omgivelser og reducere visuel og auditiv støj. Brug af støjdæmpende hovedtelefoner eller arbejde i et stille rum kan hjælpe med at forbedre koncentrationen.
 4. Organisatoriske strategier: Brug af lærings- og organisatoriske værktøjer som opgave- og huskelister, farvekodede mapper eller elektroniske påmindelser kan hjælpe med at holde styr på opgaver og forpligtelser.
 5. Motion og fysisk aktivitet: Regelmæssig motion kan have en positiv indvirkning på symptomerne ved ADHD. Fysisk aktivitet kan hjælpe med at reducere rastløshed og forbedre koncentration og opmærksomhed.
 6. Støtte fra familie og omgivelser: Det er vigtigt at have en støttende og forstående familie og vennekreds. Kommunikation og uddannelse omkring ADHD kan hjælpe dem med at forstå udfordringerne og finde måder at støtte og motivere personen med ADHD.
 7. Brug af teknologi: Der findes forskellige teknologiske værktøjer og apps, der kan være nyttige til at organisere opgaver, huske aftaler og opretholde fokus. Dette kan omfatte påmindelsesapps, produktivitetsværktøjer og tidshåndteringsapps.
 8. Støttegrupper og terapi: Deltagelse i støttegrupper for personer med ADHD eller terapisessioner kan være gavnligt. Dette giver mulighed for at dele erfaringer, lære af andre og få støtte og vejledning til at håndtere symptomerne.

Det er vigtigt at bemærke, at hver person med ADHD er unik, og det, der fungerer for én person, virker ikke nødvendigvis for en anden. Derfor er det vigtigt at prøve forskellige tilgange og finde de strategier og teknikker, der passer bedst til den enkeltes behov og livsstil.

Tal med specialister

Husk altid at konsultere en kvalificeret læge eller specialist, der har erfaring med ADHD, for at få en korrekt diagnose og individuel behandlingsplan. De kan give en grundig vurdering af symptomerne og anbefale den mest hensigtsmæssige behandling.

Der er mange ressourcer og organisationer til rådighed for personer med ADHD og deres pårørende i Danmark. Disse organisationer tilbyder information, rådgivning og støtte til at håndtere ADHD på forskellige områder af livet. Nogle eksempler på sådanne organisationer omfatter ADHD-foreningen, ADHD-klinikker og lokale støttegrupper.

At have ADHD betyder ikke, at man er mindre kapabel eller talentfuld. Mange mennesker med ADHD har enestående styrker som kreativitet, udholdenhed og innovation. Ved at identificere og udnytte disse styrker kan personer med ADHD trives og opnå succes på personlige og professionelle områder.

Husk, at denne oversigt kun er en generel beskrivelse af ADHD og dets mulige behandlinger. For mere specifikke oplysninger og rådgivning, anbefales det altid at søge professionel hjælp fra en læge eller specialist.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge her:

Scroll to Top